Femida The Constitutional Court of the Republic of Armenia Herb
[go home] [site map] [contact us] [add to favorites]
[russian version] ռուս [english version] անգ

 

Որոնման համակարգ Google
www concourt.am

 

ՍԴ տեղեկագիր

 

Almanac

1996թ. դեկտեմբերի 18-ին, ՀՀ սահմանադրական դատարանի թիվ 55 աշխատակարգային որոշմամբ, ՍԴ տեղեկագրի նախապատրաստման եւ հրատարակման նպատակով ստեղծվեց խմբագրական խորհուրդ:

1997թ. փետրվարի 6-ին, ՀՀ սահմանադրական դատարանի կազմավորման օրվանից ուղիղ մեկ տարի հետո, լույս տեսավ ՀՀ ՍԴ եռամսյա պարբերականի առաջին համարը՝ 4 տպագրական մամուլ ծավալով: 2002 թ-ից տեղեկագիրը հրատարակվում է 6 մամուլով:

ՀՀ ՍԴ-ի գործունեությունը հասարակությանը ներկայացնելուն էր կոչված դատարանի տեղեկագիրը: ՀՀ ՍԴ տեղեկագրի համարներում՝ «Վերլուծական նյութեր», «Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն», «ՀՀ ՍԴ որոշումները», «Միջազգային լրատու», «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն», «Տեղեկատվություն», «ՀՀ սահմանադրական դատարանում», «Նոր գրքեր» եւ այլ խորագրերի ներքո տպագրվել են ՀՀ ՍԴ որոշումներ, գիտավերլուծական, ճանաչողական եւ տեղեկատվական հոդվածներ, նամակներ, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, արտասահմանյան երկրների սահմանադրական արդարադատության մարմինների մի շարք որոշումներ:

1 (101) 2021*

        Հավելված 

pdf
5.1 MB

         

1 (97) 2020*

2 (98) 2020*

3-4 (99-100) 2020*

     

pdf
1.1 MB

pdf
1.2 MB

pdf
1.0 MB

     

1 (93) 2019*

2 (94) 2019*

3 (95) 2019*

4 (96) 2019*

   

pdf
1.0 MB

pdf
4.0 MB

pdf
2.5 MB

pdf
2.4 MB

   

1 (89) 2018*

2 (90) 2018*

3 (91) 2018*

4 (92) 2018*

   

pdf
2.3 MB

pdf
1.0 MB

pdf
1.2 MB

pdf
1.1 MB

   

1 (85) 2017*

2 (86) 2017*

3 (87) 2017*

4 (88) 2017*

 

6/2017

pdf
1.4 MB

pdf
0.6 MB

pdf
8.8 MB

pdf
3 MB

 

ռուսերեն

անգլերեն

1 (79) 2016*

2 (80) 2016*

3 (81) 2016*

4 (82) 2016*

5-6 (83-84) 2016*

5/2016

pdf
0.5 MB

pdf
0.7 MB

pdf
0.9 MB

pdf
0.6 MB

pdf
1.1 MB

ռուսերեն

անգլերեն

1 (75) 2015*

2 (76) 2015*

3 (77) 2015*

4 (78) 2015*

 

4/2015

pdf
1.3 MB

pdf
1.1 MB

pdf
1.3 MB

pdf
1.1 MB

 

ռուսերեն

անգլերեն

1 (71) 2014*

2 (72) 2014*

3 (73) 2014*

4 (74) 2014*

 

3/2014

pdf
1 MB

pdf
1.5 MB

pdf
0.6 MB

pdf
1.6 MB

 

ռուսերեն

անգլերեն

1 (67) 2013*

2 (68) 2013*

3 (69) 2013*

4 (70) 2013*

 

2/2013

pdf
5 MB

pdf
4.5 MB

pdf
1.9 MB

pdf
1.5 MB

 

ռուսերեն

անգլերեն

1 (63) 2012*

2 (64) 2012*

3 (65) 2012*

4 (66) 2012*

 

1/2012

pdf
2 MB

pdf
1.5 MB

pdf
0.8 MB

pdf
6.7 MB

 

ռուսերեն

անգլերեն

1 (58) 2011*

2 (59) 2011* 3 (60) 2011* 4 (61) 2011*

5 (62) 2011*

 

pdf
9.5 MB

pdf
1.8 MB

pdf
2.1 MB

pdf
0.8 MB

pdf
1.5 MB

 

1 (54) 2010*

2 (55) 2010*

3 (56) 2010*

4 (57) 2010*

   

pdf
0.5 MB

pdf
1.5 MB

pdf
0.7 MB

pdf
0.5MB

   

1 (50) 2009*

2 (51) 2009*

3 (52) 2009*

4 (53) 2009*

   

pdf
0.6 MB

pdf
0.6 MB

pdf
0.6 MB

pdf
0.6 MB

   

1 (46) 2008*

2 (47) 2008*

3 (48) 2008*

4 (49) 2008*

   

pdf
0.6 MB

pdf
0.6 MB

pdf
0.7 MB

pdf
0.7 MB

   

1 (42) 2007*

2 (43) 2007 

3 (44) 2007 

4 (45) 2007*

   

pdf
0.8 MB

pdf
0.1 MB

pdf
0.1 MB

pdf
0.7 MB

   

Ուշադրություն՝ աստղանիշով (*) նշված են տեղելագրի այն համարները, որոնց էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացված է ամբողջությամբ:

Հիմնադիր՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան
Խմբագրական խորհուրդ
Խմբագրության հասցեն՝ 0019, Երեւան, Բաղրամյան 10
phone (+374 11) 588181 (1-89)
phone armlaw@concourt.am
http://www.concourt.am/armenian/manual

Կարգ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի «Սահմանադրական դատարանի տեղեկագրում» տպագրության ներկայացվող գիտական հոդվածներին առաջադրվող պահանջների վերաբերյալ


[to the top]Էջի սկիզբ

[ՀՀ ՍԴ] [ՀՀ Սահմանադրություն] [ՀՀ օրենքը ՍԴ-ի մասին] [ՍԴ աշխատակարգ] [ՍԴ որոշումներ] [ՍԴ նիստերի ժամանակացույց] [ՍԴ կառուցվածքը] [Միջազգային համագործակցություն] [Միջոցառումներ] [Գրադարան] [Իրավական ռեսուրսներ] [Միջազգային ալմանախ] [ՍԴ տեղեկագիր] [Սահմանադրական արդարադատություն] [Տարեկան հաղորդումներ] [Ազգային զեկույցներ] [Աշխատանք ՍԴ-ում] [Գնումներ] [Բյուջե] [Նորություններ] [Վիրտուալ պատկերասրահ]