Femida The Constitutional Court of the Republic of Armenia Herb
[go home] [site map] [contact us] [add to favorites]
[russian version] ռուս [english version] անգ

 

Որոնման համակարգ Google
www concourt.am

 

Գրադարան

arrowՍԴ գրադարան
arrowՍԴ էլեկտրոնային գրադարան

 

 

ՍԴ էլեկտրոնային գրադարան

ՍԴ գրադարանի գրքերի ցանկ

001

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Երեւան, Մխիթար Գոշ, 1996, 80 էջ

 

002 

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Երեւան, Նժար, 1997, 197 էջ

word

003 

Գ. Հարությունյան
Վ. Ստեփանյան
Վ. Հովհաննիսյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ՁԵՌՆԱՐԿ ԲՈՒՀԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Երեւան, Նժար, 1997, 126 էջ

word

004

Հ. Նազարյան

ԱՄՆ  ԴԱՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Երեւան, Նժար, 1997, 136 էջ

 

005

Հ. Խաչատրյան
Հ. Ստեփանյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երեւան, Նժար, 1997, 80 էջ

 

006 

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[ռուսերեն]

Մոսկվա, 1997, 180 էջ

word

007

Հ. Խաչատրյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
[անգլերեն]

Երեւան, 1998, 300 էջ

pdf

008

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ [ռուսերեն]

Երեւան, Նժար, 1999, 238 էջ

word

009

Գ. Հարությունյան
Ա. Մավչիչ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ [անգլերեն]

Երեւան, "Հայգիտակ", Լյուբլյանա 1999,  445 էջ

word

010

Թարգմանություն
Վ. Հովհաննիսյան

1949 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԺՆԵՎԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե,
Երեւան, Տիգրան Մեծ, 1999

 

011

Գ. Հարությունյան

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔ
(սահմանադրական արդարադատության իրավունքը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնարար երաշխիք)

Երեւան, Նժար, 1999

 

012

Գ. Հարությունյան

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
(Գարեգին Առաջին Վեհափառ Հայրապետի հիշատակին)

Երեւան, Ամարաս, 1999

 

013

Ռ. Պապայան

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈԻՆՉԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
[ռուսերեն]

Երեւան, Նժար, 2000

word

014

Ֆ. Թոխյան
Լ. Սիմոնյան

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Երեւան, 2000

word

015

Թարգմանություն
Վ. Հովհաննիսյան

1998 Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 17-Ի ՀՌՈՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե,
Երեւան, Տիգրան Մեծ, 2000

 

016

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Երեւան, Նժար, 2000

 

017

Վ. Հովհաննիսյան
Լ. Հակոբյան
Լուս. Հակոբյան
Ն. Սոլոմոնյան

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
փաստաթղթերի ժողովածու [հատոր 1]

Երեւան, Տիգրան Մեծ, 2001

word

018

Վ. Հովհաննիսյան
Լ. Հակոբյան
Լուս. Հակոբյան
Ն. Սոլոմոնյան

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
փաստաթղթերի ժողովածու [գիրք Ա]

Երեւան, Տիգրան Մեծ, 2001

 

019

Վ. Հովհաննիսյան
Լ. Հակոբյան
Լուս. Հակոբյան
Ն. Սոլոմոնյան

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
փաստաթղթերի ժողովածու [գիրք Բ]

Երեւան, Տիգրան Մեծ, 2001

 

020

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
(համառոտ անդրադարձ)

Երեւան, 2001

 

021

Վ. Հովհաննիսյան

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Երեւան, 2001

 

022

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար

Երեւան, Նժար, 2002

word

023

Վ. Պողոսյան

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
Հասկացություններ, սկզբունքներ, մոտեցումներ
Ուսումնական ձեռնարկ

Երեւան, 2002

word

024

Գ. Մատինյան
Լ. Հակոբյան

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Երեւան, 2002

word

025

Լ. Հակոբյան

ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Երեւան, 2002

word

026

Ա. Գյուլումյան

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
Վճիռների ժողովածու [հայերեն թարգմանութjուն]

Երեւան, 2002

word

027

Ա. Դիլանյան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Երեւան, 2002

word

028

Ա. Դիլանյան

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Երեւան, 2002

word

029

Մ. Սեւյան
Ս. Խաչատրյան

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Երեւան, 2002

word

030

Ա. Անանյան
Ն. Սոլոմոնյան

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Երեւան, 2002

word

031

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար
/խմբ.` Վ. Հովհաննիսյան/

Երեւան, Նժար, 2002

 

032

Վ. Հովհաննիսյան

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Գործունեության առանձնահատկությունները, վճիռների իրավաբանական բնույթը եւ գանգատների ներկայացման կարգը

Երեւան, 2002

 

033

 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 

Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն
Երեւան, 2002

 

034

Գ. Հարությունյան

ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՐՁԻՑ

Երեւան, Նժար, 2002

 

035

Գ. Հարությունյան
Ի. Պերնիցե

ՎԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՌՆՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(Հոդված)

Երեւան, "Օրենք եւ Իրականություն",
N11-12, հունիս 2003

word

036

Գ. Հարությունյան

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

Երեւան, Նժար, 2003

 

037

Գ. Վահանյան
Մ. Հարթենյան

Իրավական տեղեկատվության ապահովումը Հայաստանում Ինտերնետի միջոցով (Հոդված)

Երեւան, "Օրենք եւ Իրականություն",
N21-22, 2003

word

038

Գ. Վահանյան
Վ. Բլեյան
Մ. Անդրեասյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի վեբ կայքը 7 տարի ինտերնետում (Հոդված)

Երեւան, "Օրենք եւ Իրականություն",
N3-4, 2004

word

039

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[հայերեն]

[ֆրանսերեն թարգմանութjուն]

Երեւան, Նժար, 2004

Երեւան, 2005

word

pdf

040

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Երեւան, Նժար, 2005

pdf

041

Գ. Հարությունյան

Նոր տեխնոլոգիաները, Էլեկտրոնային ժողովրդավարությունը և սահմանադրական դատարանները [Հոդված, ռուսերեն եւ անգլերեն]

Աթենք, Հունաստան,
3-4 հունիսի 2005

pdf

042

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
[հայերեն, ամփոփում ռուսերեն եւ անգլերեն]

Երեւան, Նժար, 2005

pdf

043

Գ. Հարությունյան

ՀՀ սահմանադրական դատարանի դոկտրինային մոտեցումները Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներին [Հոդված, ռուսերեն]

Մոսկվա, 9-10 դեկտեմբերի 2005

pdf

044

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (Հանրագիտարանային բառարան) [ռուսերեն]

Մոսկվա, Նորմա, 2006

pdf

045

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
[անգլերեն, ամփոփում ռուսերեն]

Երեւան, 2009

046

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (1998-2017)
Երիտասարդ ժողովրդավարության երկրների սահմանադրական վերահսկողության մարմինների խորհրդաժողովի բանբեր
[անգլերեն, ռուսերեն]

Երեւան, Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն

 

047

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱԼՄԱՆԱԽ «ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՈՒՄ» (2002-2016)
[ռուսերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն]

Երեւան, Նժար

048

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
(2007-2017)

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ) (2012-2015)
[ռուսերեն, անգլերեն]

Երեւան, ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն

 

049

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ / ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ. Հարությունյանի, - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ, Ա. Վաղարշյանի - իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ պետության եւ իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ։
[pdf, 9mb]

Երեւան, Իրավունք, 2010, 1086 էջ

pdf

050

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
(հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով)
[pdf, 0.8mb]

Երեւան, Իրավունք, 2010, 260 էջ

pdf

051

Գ. Հարությունյան

Սահմանադրականության ձեւախեղումները եվրասիական տարածաշրջանում (հարցազրույց)
(ռուսերեն)
[pdf, 0.7mb]

Եվրասիական իրավաբանական տեղեկագիր, N 7 (26) 2010, էջ 5-9

pdf

052

 

ԻՄ ԵՐԿՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 15 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
Հանրապետական մրցույթում հաղթած աշակերտների շարադրությունների ժողովածու
[pdf, 0.5mb]

Երեւան-2010թ., ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն

pdf

053

 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան
(անգլերեն, pdf, 40 mb)

2011թ., 88 էջ

pdf

054

 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներն օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի նորմերի սահմանադրականության վերաբերյալ (1996-2010թթ.)
(pdf, 4.5 mb)

Երեւան, «Նժար», 2011, 996 էջ

pdf

055

Գ. Հարությունյան

Սահմանադրականություն. դասեր, մարտահրավերներ, երաշխիքներ (տվյալ խնդրաշարին նվիրված միջազգային համաժողովներում հրապարակումների եւ ելույթների ընտրանի)
[ռուսերեն, pdf, 1.2 mb]

Կիեւ, «Լոգոս», 2011, 308 էջ

pdf

056

 

Ուսումնասիրություն անհատական սահմանադրական դիմումի վերաբերյալ: Ընդունվել է Վենետիկի հանձնաժողովի 85-րդ լիագումար նիստում (Վենետիկ, 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-18-ը): Պարոն Գագիկ Հարությունյանի (հանձնաժողովի անդամ, Հայաստան), տիկին Անգելիկա Նուսսբերգերի (հանձնաժողովի անդամի տեղակալ, Գերմանիա), պարոն Պետեր Պացոլայի (հանձնաժողովի անդամ, Հունգարիա) մեկնաբանությունների հիման վրա:
[ռուսերեն, անգլերեն, pdf, 2.5 mb]

ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն, 2012, 268 էջ

pdf

057

Ա. Մանասյան

Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում

Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, 248 էջ

pdf

058

ՆՈՐ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԴԻԳՄԱՆԵՐԸ ԵՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
Լույս է տեսել ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Գ. Հարությունյանի նախաձեռնությամբ
[անգլերեն, pdf, 11.6 mb]

Երեւան, «Նժար», 2013, 526 էջ

pdf

059

 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՈԿՏՐԻՆԱՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Հոդվածների ժողովածու, Պատասխանատու խմբագիրներ` Զորկին Վ. Դ., Բարենբոյմ Պ. Դ.

Մոսկվա, «ԼՈՒՄ», «Յուստիցինֆորմ», 2013, 560 էջ

pdf

060

Գ. Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈԻՄ

Երեւան, «Նժար», 2016, 352 Էջ

pdf

061

Գ. Հարությունյան

Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը եւ ժամանակի մարտահրավերները
Վերահրատարակություն` լրամշակումներով

Երեւան, «Նժար», 2016, 672 Էջ

062

 

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՑՈՒՄԸ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ–ՁԵՌՆԱՐԿ
ՀԱՏՈՐ 1

Երեւան, 2016

pdf

063

Գ. Հարությունյան

Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը եւ ժամանակի մարտահրավերները
անգլերեն

Երեւան, «Նժար», 2017, 564 Էջ

pdf

064

Գ.Գ. Հարությունյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ռ.Ա. Գևորգյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
[pdf, 120mb]

Երեւան, «Զանգակ», 2017, 139 Էջ

pdf

[to the top]Էջի սկիզբ

[ՀՀ ՍԴ] [ՀՀ Սահմանադրություն] [ՀՀ օրենքը ՍԴ-ի մասին] [ՍԴ աշխատակարգ] [ՍԴ որոշումներ] [ՍԴ նիստերի ժամանակացույց] [ՍԴ կառուցվածքը] [Միջազգային կապեր] [Միջոցառումներ] [Գրադարան] [Իրավական ռեսուրսներ] [Միջազգային ալմանախ] [ՍԴ տեղեկագիր] [Սահմանադրական արդարադատություն] [Տարեկան հաղորդումներ] [Ազգային զեկույցներ] [Աշխատանք ՍԴ-ում] [Գնումներ] [Բյուջե] [Նորություններ] [Վիրտուալ պատկերասրահ]